Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Sterylizacja, leczenie i adopcje kotów bezdomnych.

Zajmujemy się:

ratowaniem i leczeniem bezdomnych, często porzuconych kotów,
organizacją domów tymczasowych,
adopcjami kotów,
pomocą w poszukiwaniach zaginionych kotów,
edukacją na temat zdrowia i zachowań kotów,
propagowaniem sterylizacji i kastracji zwierząt.

Nasza strona www: www.kociezycie.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc kotom w tym: 1 . działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie prozwierzęcych akcji edukacyjnych, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; 2 . niesienie pomocy kotom skrzywdzonym i porzuconym poprzez udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie kotom nowych opiekunów\); 3 . wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu kastracji; 4 . zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; 5 . leczenie skrzywdzonych i porzuconych kotów.

Dane naszego OPP: