Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwijanie, promowanie oraz upowszechnianie sportu piłki ręcznej w środowisku dzieci i młodzieży, w tym wśród mieszkańców miasta Legnicy, 2 . Promowanie działalności pożytku publicznego oraz zadań związanych ze sferą działań publicznych (w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na rzecz ogółu społeczności oraz członków i sympatyków stowarzyszenia, w następującym zakresie: a\) organizowania, rozwijania, propagowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki ręcznej, b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, c) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, d) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, e) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 3 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży uczestniczących w sportowym współzawodnictwie; 4 . Integrowanie środowisk rodziców, wychowawców, szkoleniowców dzieci i młodzieży na terenie swego działania.

Dane naszego OPP: