Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) upowszechnianie i popularyzacja sportu Ultimate oraz innych sportów związanych z latającym dyskiem w Polsce (takich jak: Freestyle, Discgolf i innych\), 2 ) organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach wyżej wymienionych dyscyplin, 3 \) uczestnictwo polskich graczy Ultimate i gier pokrewnych w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, 4 \) aktywizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportowego stylu życia, 5 \) podnoszenie poziomu gry w Ultimate oraz gier pokrewnych w Polsce.

Dane naszego OPP: