Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami fundacji są: 1 . tworzenie przesłanek, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć prowadzących do rozwoju współpracy, w tym współpracy gospodarczej, pomiędzy Polską i krajami Afryki Wschodniej, 2 . inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, rozwojowym i pomocowym na rzecz krajów Afryki Wschodniej, 3 . zbieranie i upowszechnianie informacji służących rozwojowi współpracy między Polską i krajami Afryki Wschodniej, 4 . inicjowanie, edukowanie i wspieranie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o Polsce, promowanie Polski i gospodarki polskiej w Afryce Wschodniej, 5 . inicjowanie, edukowanie i wspieranie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o Afryce Wschodniej, promowanie krajów Afryki Wschodniej i ich gospodarek w Polsce, 6 . umożliwianie obywatelom Polski zdobycia konkretnej wiedzy i doświadczenia w zakresie uwarunkowań życia i pracy w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Wschodniej, 7 . ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w krajach Afryki Wschodniej oraz interesów gospodarczych tych państwa w Polsce.

Dane naszego OPP: