Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury sportowej, sportu wśród społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, propagowanie życia sportowego i kulturalnego, organizowanie imprez sportowych o profilu sportowym i rekreacyjnym, organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego, promocja i popularyzacja sportu, tworzenie drużyn i sekcji sportowych, reaktywowanie istniejących obiektów sportowych, ich bieżące utrzymanie i stopniowe ulepszanie.

Dane naszego OPP: