Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom chorym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. 2 . Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom, a w szczególności spełnianie marzeń dzieci zgodnie z ideą wniesienia w życie chorego dziecka nadziei i radości. 3 . Celem Fundacji jest kontynuowanie pomocy ciężko chorym osobom dorosłym, których Fundacja objęła swoją opieką przed osiągnięciem przez nich pełnoletniości.

Dane naszego OPP: