Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Przedmiotem działania Klubu jest organizacja i upowszechnianie sportu masowego i kwalifikowanego szczególnie wśród mieszkańców gminy Samborzec. 2 . Klub szczególnie wyróżnia w swych działaniach organizowanie i propagowanie sportu wśród młodzieży. Klub prowadzi głównie wśród mieszkańców gminy Samborzec, a także ich rodzin i innych osób działalność sportową i wychowawczą mającą na celu: zapewnienie możliwości udziału w sporcie masowym, zaś młodzieży uprawianie sportu wyczynowego, kształtowanie wśród swych członków i innych osób wartości moralnych i etycznych, integrację głównie mieszkańców gminy Samborzec poprzez organizację widowisk sportowych stanowiących formę rekreacji i wypoczynku po pracy.

Dane naszego OPP: