Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Popularyzacja, upowszechnianie, organizacja i rozwój jeździectwa jako metody rehabilitacji dzieci i młodzieży Rozwój sportu jeździeckiego w tym osób niepełnosprawnych Inicjowanie tworzenia i rozwijania integracyjnych ośrodków jeździeckich Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Promocja i organizacja wolontariatu Prowadzenie działalności naukowej i badawczej związanej z końmi i jeździectwem

Dane naszego OPP: