Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie ich poziomu sportowego. b\) Organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, c\) Dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej, d) Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym, społecznym miasta, powiatu i województwa oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków, e\) Propagowanie sportu i jego walorów edukacyjnych oraz promowanie wymiany młodzieży w ramach realizacji inicjatyw rady Europy i Unii Europejskiej f) Wspieranie nowatorskich form działań pro sportowych g) Rozwijanie sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych h) Realizowanie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną i) Udzielanie członkom pomocy psychoedukacyjnej, zapobieganie przemocy, przestępczości i uzależnieniom j) Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia k) Wyrównanie szans rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk i rejonów zagrożonych ubóstwem i bezrobociem

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000229760
  • e-mail: orleta-lukow@wp.pl
  • Telefon: 257989810
  • Adres: UL. WARSZAWSKA 15, 21-400 ŁUKÓW