Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, które ze względu na swoje schorzenia nie mogą podjąć żadnej pracy.
Dlatego podstawowym celem działalności jest stwarzanie możliwości osiągania samodzielności przez osoby niepełnosprawne , aby ułatwić im funkcjonowanie życiowe- w sferze społecznej i zawodowej.
Ważną rolę w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych jest możliwość podjęcia pracy zawodowej, ale nie jest to proste. Przede wszystkim należy usuwać bariery społeczne poprzez promocję naszych działań , aby upowszechnić wiedzę o niepełnosprawnych i ich problemach- ułatwiając społeczną integrację i przełamywanie negatywnych stereotypów na temat osób niepełnosprawnych.

Nasza strona www: wtzpokoj.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . włączanie osób z upośledzeniem umysłowym do życia społecznego i zawodowego 2 . integracja ze środowiskiem pełnosprawnych 3 . wyzwalanie poczucia własnej wartości 4 . podwyższanie aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej 5 . rozwój zainteresowań 6 . działania w zakresie kultury i sztuki, wspieranie wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw graficzno-informacyjnych 7 . działania na rzecz dobra publicznego. 8 . Wspieranie rzeczowe i materialne osób niepełnosprawnych 9 . Promocja ekologii i ochrony środowiska wśród osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: