Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do celów statutowych Caritas Polska należy działalność charytatywna i humanitarna w kraju oraz poza jego granicami. W tym obszarze znajduje się również zakres działalności pożytku publicznego. Realizacja celów statutowych obejmuje zaspokojenie potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływając z ewangelicznego przesłania miłości wraz z poszanowaniem godności każdej osoby bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Caritas Polska prowadzi również formację i edukację swoich pracowników i wolontariuszy oraz kampanie społeczne uwrażliwiające na pomoc potrzebującym.

Dane naszego OPP: