Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jestwspieranie : a\) publicznych Placówek Opieki Zdrowotnej b) Instytucji Opieki Społecznej c\) Domów dziecka oraz rodzinnych domóe dziecka; d) Organizacji, w tym przedszkoli, szkół świetlic, Stowarzyszeń i Fundacji zajmujących się dziećmi Niepełnosprawnymi, z problemami wychowawczymi, pomagających dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami; e) innych instytucji niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na rzecz dzieci w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: