Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pałaszewski Miłosz 282/P

Wasz 1% to dla nas nadzieja. To szansa na systematyczyną wielokierunkową terapię i rehabilitację dziecka. To budowanie poczucia bezpieczeństwa i szansa na lepsze jutro dla Miłosza. To właśnie daje nam Wasz 1 procent. Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji wychowując dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzięki Wam możemy realizować kolejne wyznaczone cele.

Nad zdrowiem Miłosza czuwa zespół wielu specjalistów. To właśnie dzięki ekspertom z różnych dziedzin udaje się pokonywać codzienne trudności. To specjaliści i rehabilitanci: fizjoterapeuta, neurlogopeda, pedagog, tyflopedagog, neurochirurg, okulista, neurolog, ortopeda. To również my rodzice, szukający nowych możliwości na wszystkich polach: od leczenia, przez realizowanie pasji, po dbanie o trudne sprawy.

Wasz 1% to nowe możliwości: to dodatkowe terapie, to zajęcia i wizyty u specjalistów, to też codzienne życie, które przy chorobie dziecka jest ogromnym wyzwaniem.

KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: Pałaszewski Miłosz 282/P

Nasza strona www: www.palaszewski.com

Kilka słów o naszej organizacji:

Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
- aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej,
- inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,
- ochrona i promocja zdrowia,
- pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dane naszego OPP: