Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nasza strona www: www.wisieloki.pl

Dane naszego OPP: