Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie wszelkich działań na rzecz kultywowania tradycji górnictwa solnego miasta i regionu bocheńszczyzny, udzielanie pomocy zespołom muzycznym, orkiestrom dętym, kształtowanie lokalnego patriotyzmu wśród społeczeństwa wszelkimi formami działalności kulturalnej.

Dane naszego OPP: