Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST: 1 . POMOC LUDZIOM BEZDOMNYM I POSZKODOWANYM PRZEZ LOS. 2 . UDZIELANIE POMOCY W TRUDNYCH SYTUACJACH DZIECIOM I DOROSŁYM ORAZ WSPIERANIE I STYMULOWANIE ICH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU. 3 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOEDUKACYJNEJ I PROMUJĄCEJ ZDROWY STYL ŻYCIA, ZACHOWANIA PROZDROWOTNE I PROSPOŁECZNE. 4 . GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW MATERIALNYCH W CELU UTRZYMANIA I ROZWOJU OŚRODKÓW POMOCY. 5 . WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA. 6 . ROZWIJANIE KONTAKTÓW Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ŚRODOWISKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ CHARYTATYWNĄ. 7 . SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI FUNDACJI NAUKOWCÓW, DYDAKTYKÓW, DZIAŁACZY W KRAJU I ZA GRANICĄ.

Dane naszego OPP: