Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia: Kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej, twórcze pobudzanie aktywności muzycznej oraz promowanie dorobku artystycznego, kulturalnego i naukowego członków Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: