Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia Wolontariuszy RAZEM to między innymi: - Otaczanie opieką chorych z AIDS przebywających w szpitalach oraz domach, dotarcie do osób z HIV/AIDS i ich bliskich oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych, materialnych i innych, objęcie opieką osób przed i po teście, rozpoznanie i określenie całości potrzeb osób żyjących z HIV-AIDS, organizowanie grup terapeutycznych, działanie w kierunku akceptacji osób żyjących z HIV-AIDS przez rodzinę oraz najbliższe otoczenie, szkolenia wolontariuszy przez specjalistów różnych dziedzin wiedzy, prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy HIV-AIDS dla różnych grup społecznych, rozwijanie i wzmacnianie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym charakterze, organizowanie publicznych kampanii informacyjnych i profilaktycznych, prowadzenie stałej placówki do działań statutowych Stowarzyszenia - Szeroko rozumiane działania profilaktyczne zmierzające do poszerzenia wiedzy na temat HIV-AIDS w społeczeństwie, przez to wzrostu tolerancji wobec osób seropozytywnych i zahamowania rozwoje epidemii HIV • Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom - Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: