Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .NIESIENIE POMOCY CZŁONKOM KLU0c068 I RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. 2 . WZAJEMNE WSPIERANIE SIĘ W DĄŻENIU DO UTRZYMANIA ABSTYNENCJI. 3 .PROPAGOWANIE RUCHU TRZEŹWOŚCIOWEGO WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA NASZEGO KRAJU. 4 . UCZENIE SIĘ ŻYCIA W DUCHU TRZEŹWOŚCI. 5 . ROZWIJANIE U CZŁONKÓW KLU0c068 POŻYTECZNYCH I SATYSFAKCJONUJĄCYCH ZAINTERESOWAŃ. 6 . PROFILAKTYKA I WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ. 7 .UDZIELANIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, STARSZYM. 8 . PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ W KIERUNKU JAK NAJWSZECHSTRONNIEJSZEJ REHABILITACJI I LECZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 9 . WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I STOWARZYSZENIAMI SKUPIAJĄCYMI EMERYTÓW,SENIORÓW,OSOBY STARSZE. 10 . DZIALALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓ0011 ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Dane naszego OPP: