Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność polega na: - propagowaniu kultury tanecznej i muzycznej wśród dzieci i młodzieży, - rozwijaniu uzdolnień twórczych i muzycznych, - pogłębianiu zamiłowania do sztuki poprzez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej, - kształtowaniu partnerskich postaw poprzez integrację ludzi sprawnych z niepełnosprawnymi.

Dane naszego OPP: