Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . roztoczenie opieki nad środowiskiem celników polskich i ich rodzin, 2 . niesienie pomocy materialnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 0374 z wyjątkiem przypadków, gdy trudna sytuacja jest następstwem popełnionego przez zainteresowanego przestępstwa, wykroczenia lub naruszenia zasad etyki zawodowej, 3 . działanie na rzecz umocnienia więzi środowiskowej wśród celników.

Dane naszego OPP: