Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wsparcie wolontariatu szkolnego oraz projektów informacyjnych i edukacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia.Uczniowie zostali zapoznani z działalnością Stowarzyszenia, następnie wybrali problem , nad których chcieli pracować. Tytuł projektu:" Zmień pole widzenia - usłysz, zobacz, zrozum. Wspierająca edukacja rówieśnicza" . Został zorganizowany szkolny Festyn Rodzinny. Na festynie uczniowie przygotowali stanowiska edukacyjne , w których pokazano, jak funkcjonują osoby z niedosłuchem , z niedowidzeniem, niesłyszące i niewidzące. Prezentacja osiągnięć z tej działalności została opisana na apelu szkolnym oraz rodzicom, podczas zebrań. Uczniowie rozprowadzili informacje o możliwości odpisu podatkowego z tytułu 10439. Młodzież przygotowała ulotki z informacjami, które zostały wydrukowane nieodpłatnie dzięki Stowarzyszeniu.

Dane naszego OPP: