Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Kontynuacja organizacji cyklicznego projektu Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej pn. "Esse lu01c6" - -Być światłem-. Projekt obejmował kategorie indywidualne: recytację, poezję śpiewaną, krasomówstwo, wywiedzione ze słowa oraz kategorie zespołowe: grupy wokalne i teatry poezji i publicystyczne. Laureaci otrzymali dyplomy okolicznościowe, nagrody rzeczowe, puchary i statuetki. Laureatom i uczestnikom wręczono okolicznościowe ekslibrisy. Koncertowi finałowemu towarzyszyła dyskusja panelowa obejmująca program edukacyjny "Laboratorium Sztuki Słowa" skierowany do nauczycieli, instruktorów i bibliotekarzy realizujący ten program. Zwieńczeniem koncertu był program folklorystyczny, połączony z pokazem dorobku rękodzieła ludowego i artystycznego, będącego pokłosiem Dolnośląskiego Przeglądu w Dzierżoniowie. koncert laureatów jak i pozostałe prezentacje zgromadziły liczne grono młodzieży szkolnej oraz dorosłych, których szacuje się na 10 tys. uczestników. Imprezy finałowego koncertu laureatów odbyły się w dniu 3 lutego 2017 .

Dane naszego OPP: