Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowaniem imprez, spartakiad i olimpiad sportowych i kulturalnych dla dzieci z chorobami umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo. Członkowie Stowarzyszenia wspierali organizatoròw tych imprez poprzez wsparcie w ich planowaniu i realizacji, pozyskiwaniu środk017ew materialnych i finansowych a także poprzez propagowanie ich i reklamowanie idei wsparcia os017eb niepełnosprawnych. Wsparcie to polegało także na przygotowywaniu uczniòw do imprez organizowanych przez inne podmioty a także na codziennej pracy w szkole. Stowarzyszenie kilkakrotnie aplikowało o środki na realizację działań w r017eżnych podmiotach i fundacjach, jednak bez powodzenia.

Dane naszego OPP: