Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Nowy termin rozliczenia - sprawdź konsekwencje!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażanie zakładów opieki zdrowotnej w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób, ochrona środowiska, działalność charytatywna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizację ww. celów, wyrażanie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: