Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Nowy termin rozliczenia - sprawdź konsekwencje!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji zgodnie ze statutem są: 1 \) ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, 2 ) poprawa jakości wód służących w szczególności zaopatrzeniu ludności w wodę, 3 \) organizowanie prac naukowo-badawczych w zakresie technologii uzdatniania wód, 4 ) prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska. Cele powyższe Fundacja zamierza realizować w szczególności poprzez: 5 \) inicjowanie i wspieranie finansowe prac naukowo- badawczych zmierzających do opracowania nowych technologii uzdatniania wody dopicia, 6 \) upowszechnianie najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i technologicznych w dziedzinie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i prawidłowej gospodarki na

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000091983
  • e-mail: a.lutowska@igwp.org.pl
  • Telefon: 523768910
  • Adres: UL. JANA KASPROWICZA 2, 85-073 BYDGOSZCZ