Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania klubu jest rozwijanie wśród obywateli zamiłowania do uprawiania sportu, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz podnoszenia ich ogólnej sprawności, jak również podnoszenie wyników sportowych zawodników klubu.

Dane naszego OPP: