Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie oraz inicjowanie pozytywnych zmian u osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2 . Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są: a) adaptacja i readaptacja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, b) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, c) rozwój alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów poprzez propagowanie idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej oraz innych, polubownych form rozwiązywania sporów i konfliktów, d) przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa, e) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, f) kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.

Dane naszego OPP: