Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Upowszechnianie sportu- ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną. 2 .Zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. 3 .Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną : zdrowy styl życia; 4 .Zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 5 .Kształtowanie prawidłowych postaw wśród dzieci i młodzieży; 6 .Zapewnienie radości i przyjemności z gry w piłkę nożną; 7 .Poprawa podstawowych umiejętności rachunkowych; 8 .Systematyczne nauczanie i doskonalenie techniki piłkarskiej; 9 .Nauczanie i udoskonalanie wszystkich elementów taktyki grupowej i zespołowej; 10 .Kształtowanie zdolności kondycyjnych i przede wszystkim koordynacyjnych; 11 .Rozbudzanie wiary w siebie, ducha sportowego i kreatywności u młodych piłkarzy; 12 .Wdrażać zasadę ,,bramki zdobywać i bramki bronić03960396; 13 .Zapewnienie bazy sportowej i dostęp do korzystania ze sprzętu sportowego; 14 .Utrzymywanie boisk piłkarskich w dobrej kondycji, jest podstawą do realizacji zadania publicznego; 15 .Udział w wielu przedsięwzięciach sportowych przyczyni się do promocji Gminy Miejskiej Lubań jako stwarzającej warunki dla rozwoju sportu w regionie, województwie i za granicami kraju.

Dane naszego OPP: