Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na cele statutowe

Fundacja Carita powstała w 2010 roku, założyła ją Wiesława Adamiec, która zachorowała na szpiczaka mnogiego i zdecydowała, że nie zamierza się poddawać. Gdy przekonała się, że z chorobą można normalnie żyć, postanowiła założyć Fundację Carita, by wspierać tych, którzy również cierpią na szpiczaka.

Podstawowym celem naszej fundacji jest działanie na rzecz wyrównania szans pacjentów, by każdy mógł mieć dostęp do najnowszych metod leczenia. Edukujemy zarówno w zakresie choroby, jak i praw pacjenta. Służymy cennymi radami dla pacjentów oraz ich rodzin, bo każdy chory potrzebuje silnego wsparcia ze strony najbliższych.

W całej Polsce organizujemy spotkania edukacyjne i warsztaty, by wspierać chorych przez cały czas i dbamy o to, by polscy pacjenci mogli liczyć na leczenie na najwyższym poziomie.

Nasza strona www: http://szpiczakmnogi.pl/

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, w szczególności poprzez: - edukację w zakresie szpiczaka i innych nowotworów, - ochronę i promocję zdrowia, - naukę, edukację, oświatę i wychowanie, - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, - działalność charytatywną, - promocję i organizację wolontariatu, - działania na rzecz inicjatyw zmierzających do ochrony interesów osób chorych na nowotwory.

Dane naszego OPP: