Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo było współorganizatorem obchodów rocznicowych świąt państwowych. W ramach Towarzystwa przygotowano film pt. „Mordy w walce narodowowyzwoleńczej" prezentowany mieszkańcom miast i gminy podczas akademii w MGOK oraz podczas wieczornicy na centralnym placu miejscowości. Przygotowano również prezentację historyczną pt. "Posłowie n naszej ziemi na Sejmie Czteroletnim”. Współpracowano z władzami samorządowymi i osobami świeckimi w zakresie określonym statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie współprowadzi stronę internetową gdzie zamieszczane są sprawozdania z wydarzeń z terenu gminy oraz relacje dźwiękowe z obrad rady miejskiej.

Dane naszego OPP: