Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zrzeszanie osób z colitis ulcerosa i chorobą Crohna w celu poprawy ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Likwidację barier psychologiczno - społecznych i wyzwalanie inicjatywy osób z colitis ulcerosa i chorobą Crohna w kierunku leczenia i rehabilitacji. Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób chorujących na colitis ulcerosa i chorobę Crohna w kraju i za granicą. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizowanie szkoleń, konferencji, posiedzeń, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, a także obozów i wczasów. Organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną oraz współdziałanie w organizowaniu pomocy socjalno - bytowej. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, osamotnienia i bezradności. Organizowanie spotkań członków stowarzyszenia w celu umożliwienia wymiany informacji i doświadczeń. Wspomaganie członków stowarzyszenia poradami w zakresie leczenia i rehabilitacji.

Dane naszego OPP: