Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja festynów, turniejów, imprez dla dzieci i osób starszych, które gromadziły większość mieszkańców naszej miejscowości, a także mieszkańców całej gminy jak również gmin ościennych. Imprezy sportowe typu Turniej Tenisa Stołowego, gromadziły z kolei dzieci i młodzież o zainteresowaniach sportowych.Stowarzyszenie pozyskiwało również mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz społeczności lokalnej, np. przy porządkowaniu Parku SRI Świerkle, w miejscu wspólnych spotkań w czasie imprez integracyjnych.

Dane naszego OPP: