Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PODSTAWOWYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓ0011 CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BĘDĄCYCH W CIĘZKIEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ZDROWOTNEJ. CELEM STOWARZYSZENIA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: 1 ) ZAPEWNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ I PIELĘGNIARSKIEJ OSOBOM CHORYM, WYMAGAJĄCYM STAŁEJ OPIEKI, 2 \) UDZIELENIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH RODZINOM, 3 ) DZIAŁALNOŚĆ UKIERUNKOWANA NA ZAPOBIEGANIE WYPADKOM KOMUNIKACYJNYM, ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW POMOCY NA RZECZ POSZKODOWANYCH, WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓ0011 I PODMIOTÓW KTÓRE PODEJMUJĄ TAKIE DZIAŁANIA.

Dane naszego OPP: