Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Radomi i Orzewa w ramach dofinansowanego boiska wielofunkcyjnego oraz terenów rekreacyjno- sportowych przylegających do świetlicy wiejskiej - organizacja treningów piłki nożnej dla dzieci \(systematyczne doposażanie w niezbędny sprzęt sportowy),- zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci w ramach prowadzonych półkolonii letnich \(zawody biegowe, zawody w rzutach do celu, rozgrywki w piłkę nożną, wycieczki rowerowe, gry zespołowe) - zajęcia na siłowni napowietrznej - otwarta formuła i dostęp dla wszystkich chętnych. Korzystne umiejscowienie elementów siłowni "pod chmurką" okolice placu zabaw sprawia, iż w jednym momencie - aktywności sportowe mogą uprawiać zarówno dzieci, ich rodzice, a nierzadko i dziadkowie - upowszechnianie wiedzy o sporcie w ramach prowadzonych konkursów, sportowych półkolonii - zajęcia fitness dla mieszkańców Radomi i Orzewa na świetlicy wiejskiej w okresie jesienno-zimowo- wiosennym oraz weekendowych marszobiegów dla zainteresowanych osób

Dane naszego OPP: