Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu jest realizacja zadania statutowego: działalność na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie z Nowego Sącza. 03a82 dzieci i młodzieży które były objęte opieką uczestniczyło w spotkaniach obejmujących zagadnienia dotyczące szkodliwości zażywania narkotyków, zaniedbywania realizacji obowiązku szkolnego oraz przestrzegania prawa zawartego w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Rodzice uczniów również uczestniczyli w niektórych zajęciach i wycieczkach.Do realizacji zadania wykorzystano nieodpłatnie pomieszczenia Szkoły Zawodowej PROGRES przy ulicy H. Kołłątaja 13 oraz sprzęt komputerowy i telewizor a także sprzęt sportowy Świetlicy Środowiskowej z ZAB 3. Na koniec realizacji zadania podsumowano jej wyniki.

Dane naszego OPP: