Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

organizowano konkursy dla młodzieży szkolnej Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez zbiorowe śpiewanie narodowych pieśni w ramach imprezy "Wyśpiewajmy Niepodległość" oprócz propagowania patriotycznych i obywatelskich treści umożliwia integrację członków lokalnej społeczności z różnych środowisk. Ważnym celem konkursu jest też rozwijanie wśród młodego pokolenia wiedzy historycznej na temat dążeń Polaków do odzyskania niepodległości i wzmacnianie obywatelskiej odpowiedzialności za jej utrwalanie. Na potrzebę aktywizowania młodych ludzi wokół patriotycznej tematyki zwracały uwagę

Dane naszego OPP: