Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundowanie stypendiów dla młodzieży uzyskującej wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i oświaty, a będących w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane w 2016 roku oraz w poprzednich latach środki finansowe pozwoliły na zorganizowanie dwóch kolejnych edycji programu stypendialnego Fundacji, które odbyły się w maju i październiku ubiegłego roku. Zarząd Fundacji otrzymał w 2016 roku około 38 podań o stypendia. Rada Fundacji przyznała kolejne 20 stypendiów wybranym osobom, które w stopniu optymalnym spełniały kryteria naukowe i socjalne przyjęte w "Regulaminie przyznawania pomocy ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego".

Dane naszego OPP: