Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami. 2 . Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęski i zdarzeń. 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 . Upowszechnianie, głównie wśród członków0444 kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. 5 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw pożarowej. działania na rzecz ochrony środowiska

Dane naszego OPP: