Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Termin rozliczenia do 1.06.2020!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH JEST ZRZESZANIE, INTEGRACJA I REHABILITACJA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I INNYCH OSÓB Z USZKODZONYM SŁUCHEM, WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE ICH PROBLEMÓW ORAZ DZIAŁANIA W KIERUNKU WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJOWYCH, EDUKACYJNYCH, ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH.

Dane naszego OPP: