Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym założeniem jest opieka nad szeroko rozumianymi zabytkami techniki i kultury drogowej. Podnosi się świadomość a zarazem wypracowuje potrzebę troski o własne, polskie dziedzictwo , historię, która w porównaniu z innymi krajami jest bogata. Poprzez pielęgnowanie pamięci dotyczącej zawodu drogowca i mostowca, możemy również ocalić od zapomnienia inne zawody takie jak, cieśla mostowy, brukarz drogowy, dróżnik, których pracę i kunszt zawodu poznajemy dziś w dobie osiągnięć inżynierskich w zakresie budowy maszyn.

Dane naszego OPP: