Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Nowy termin rozliczenia - sprawdź konsekwencje!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie zostało powołane w celu wspierania i kontynuowania rozwoju opieki hospicyjnej/paliatywnej. 2 . Do zadań zespołu profesjonalnego oraz wolontariuszy należy: a) dążenie do poprawy jakości szybko uciekającego życia chorego oraz zapewnienie opieki jego rodzinie, b) leczenie objawowe i pielęgnacja terminalnie chorych (zespół profesjonalny\), c) przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji ciężko chorych (zespół profesjonalny, wolontariusze\), d) edukacja chorego i jego rodziny w zakresie pielęgnacji, e) kształcenie członków Stowarzyszenia (pracownicy medyczni i wolontariusze\), f) wspieranie działalności powołanego w 1998 roku Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dane naszego OPP: