Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Nowy termin rozliczenia - sprawdź konsekwencje!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie w roku 2015 , tak jak w latach poprzednich, realizowało swoje cele statutowe, jakimi są: - pomoc merytoryczna i organizacyjna harcerskim drużynom wodnym; - propagowanie wśród młodzieży idei wychowania morskiego; - propagowanie sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa, kajakarstwa; - prezentacja różnych dziedzin kultury marynistycznej, w tym organizacja imprez kulturalnych; - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; W ciągu całego roku działalności członkowie stowarzyszenia prowadzili szkolenia z zakresu żeglarstwa i ratownictwa wśród członków drużyn wodnych. Dzięki organizowanym kursom i warsztatom młodzież poszerzała swoją wiedzę z nawigacji, teorii żeglowania, meteorologii, metodyki harcerskiej, locji morskiej i śródlądowej, prac bosmańskich, kultury marynistycznej i historii harcerstwa. Pod nadzorem bosmana stowarzyszenia młodzież brała aktywny udział w pracach remontowych i przygotowywaniu sprzętu pływającego ( 20 kajaków typ "Jantar" i "Neptun", łódka kabinowa typ "Giga") do sezonu żeglarskiego, w okresie styczeń - maj 2015 . Jednym z celów tych działań było wzbudzenie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za powierzony sprzęt, a także doskonalenie wiedzy o sprzęcie pływającym, umożliwiające dokonywanie drobnych napraw i remontów w trakcie eksploatacji sprzętu. Główna imprezą zorganizowaną w dniach 19-21 listopada 2015 r. przez Stowarzyszenie były 0079I0079 Dni Kultury Marynistycznej. Impreza została zorganizowana przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Miasta Rzeszów. W czasie trwania XIX edycji DKM zaprezentowano mieszkańcom miasta Rzeszowa oraz całego Województwa Podkarpackiego szerokie spektrum dziedzin kultury marynistycznej (malarstwo, muzyka, makrama, obrzędowość, fotografia). Tradycyjnie już odbyły się koncerty szant i piosenki żeglarskiej. Imprezą otwierającą było spotkanie z okazji przyznania nagród za "Podkarpacki Rejs Roku", połączony z prezentacjami uczestników. Na kolejnych koncertach wystąpili: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Klang, Marek Majewski, Mirosław Ko01c0al Kowalewski, 0dnana Boat, Atlantyda, Ryczące Dwudziestki. Koncerty, stanowiące główna atrakcję dni kultury Marynistycznej, relacjonowane i archiwizowane były przez lokalne media. Impreza odbiła się szerokim echem w środowisku żeglarskim, utwierdzając renomę wyrobioną przez poprzednich czternaście edycji.

Dane naszego OPP: