Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu i samopomocy kobietom dotkniętym rakiem piersi. podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji psychologicznej. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, plakatów, ulotek, itp. promocja i organizacja wolontariatu. Propagowanie działalności stowarzyszenia , oraz jego idei, nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z podobnymi Stowarzyszeniami i innymi organizacjami osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą, min. wspólne spotkania i turnusy rehabilitacyjne.

Dane naszego OPP: