Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pacek, 9610

Kilka słów o beneficjencie

Karol Pacek
KRS 0000270809
Karolek urodził się całkowicie głuchy. Potrzebuje operacji...
Karolek urodził się całkowicie głuchy. Potrzebuje operacji.Karolek urodził się, jako jeden z bliźniaków, przedwcześnie, z obustronną głuchotą (obustronny niedosłuch przewodzeniowy i czuciowo-nerwowy w stopniu głębokim). Pierwsze badania kontrolne wykazały brak reakcji słuchowych. Kolejne badania potwierdziły najgorsze – całkowity brak słuchu. Zgodnie z zaleceniami rodzice zakupili aparaty słuchowe, które są potrzebne w celu stymulacji nerwu słuchowego. Karolkowi potrzebna jest stała rehabilitacja słuchu, która jest kosztowna. Potrzebne są też wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne (częściowo płatne). Jednak największy wydatek to konieczność wszczepienia implantu ślimakowego do ucha. Operacja to koszt 137 000 zł. Operację należy wykonać jak najszybciej, gdyż każdy dzień bez stymulacji nerwu słuchowego (bez implantu) zmniejsza szanse Karolka na prawidłowe rozumienie dźwięków i naukę mówienia.  Im szybciej będzie wykonana operacja, tym łatwiej będzie rozwinąć słuch i mowę. Aby Karolek mógł słyszeć, po operacji będzie musiał już zawsze nosić procesor mowy, konieczna będzie intensywna rehabilitacja oraz jak najczęstsze wyjazdy na kosztowne turnusy rehabilitacyjne. Wiemy jednak, że wszczepienie implantu pozwoli Karolkowi na słyszenie dźwięków za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia noszonego na uchu. To jednak wystarczy, aby mógł słyszeć, rozwinąć mowę i żyć tak jak normalne dziecko, chodzić do szkoły, uczyć się i bawić. Z niecierpliwością czekamy na operację i jej efekty.Ośmielamy się apelować o pomoc w zbiórce pieniędzy na operację i rehabilitację. Będziemy wdzięczni za każdą oferowaną sumę. Wierzymy, że znajdzie się Ktoś, kto Karolkowi pomoże.Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon , z dopiskiem Pacek, 9610 pomagacie Państwo w codziennym funkcjonowaniu Karola oraz w walce o sprawność.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: