Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Trószyńska, 696

Kilka słów o beneficjencie

Maja Trószyńska
Siła człowieka płynie z serca i duszy i ujawnia się tam, gdzie przezwycięża się własne słabości.
Jestem instruktorem sportu, osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ten sposób promuję sport Osób Niepełnosprawnych BOCCIA - dyscyplinę PARAOLIMPIJSKĄ, integrację i Polski Związek Boccia.
Od 2003 r. w wyniku wypadku poruszam się tylko na wózku inwalidzkim. Potrzebuję przede wszystkim funduszy na leczenie, sprzęt rehabilitacyjny i rehabilitację, bym mogła pomagać innym.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem TRÓSZYŃSKA, 696 pomagacie mi Państwo żyć aktywnie, promować sport ON oraz wspieracie moje codzienne funkcjonowanie.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: