Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Prymowicz, 5054

Kilka słów o beneficjencie

Wojciech Prymowicz
POMÓŻ WOJTKOWI W WALCE Z CHOROBĄ
Nasz 14-sto letni syn Wojciech do 19 marca 2015 roku był zupełnie zdrowym nastolatkiem. Cieszył się życiem zdobywając bardzo dobre wyniki w szkole. Niestety tego dnia cały nasz świat legł w gruzach. Wojtek bez żadnych niepokojących objawów doznał udaru – wylewu krwi do mózgu...
Nasz 14-sto letni syn Wojciech do 19 marca 2015 roku był zupełnie zdrowym nastolatkiem. Cieszył się życiem zdobywając bardzo dobre wyniki w szkole. Niestety tego dnia cały nasz świat legł w gruzach. Wojtek bez żadnych niepokojących objawów doznał udaru – wylewu krwi do mózgu. Był to dla nas i wszystkich naszych bliskich ogromny szok. Zadawaliśmy sobie pytania: dlaczego, jak to, taki młody? Przez miesiąc syn był diagnozowany w Centrum Zdrowia Dziecka. Ostateczna diagnoza jaką usłyszeliśmy była dla nas wyrokiem i końcem świata. Choroba MOYAMOYA – zarastanie tętnic mózgowych i groźba kolejnych udarów. Schorzenie niezwykle rzadkie, nieuleczalne i postępujące. Wojciech niestety nie miał szczęścia ponieważ konsekwencją udaru jest niedowład prawostronny, początkowo całkowity, później powoli ustępujący. Wojtek zaczął wyraźnie mówić i chodzić, lecz niestety jego ręka pozostaje w bezwładzie. 18 czerwca 2015 roku Wojciech przeszedł operację neurochirurgiczną w CZD. Interwencja chirurgiczna ma zmniejszyć ryzyko udarów lecz niestety całkowitej pewności nie ma. Choroba może w każdej chwili zaatakować. Niedowład, z którym zmaga się Wojtek wymaga ciągłej rehabilitacji neurologicznej. W naszym kraju nie jest to możliwe w trybie ubezpieczenia. Kolejki oczekujących na turnusy rehabilitacyjne są długie. Jesteśmy zmuszeni szukać pomocy poza NFZ, a jak wiadomo są to ogromne koszty. Dlatego też zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli. Pomóżcie Wojtkowi walczyć z niedowładem i chorobą MOYAMOYA. Wszystkie zebrane środki z darowizn i 1% zostaną wykorzystane na leczenie, dalszą diagnostykę, rehabilitację oraz umożliwienie Wojtkowi normalnego życia.  
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Prymowicz, 5054, wspieracie Państwo Wojtka w codziennych zmaganiach.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: