Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Czarnecka, 4912

Kilka słów o beneficjencie

Marta Czarnecka
PROSZĘ O WSPARCIE
Nazywam się Marta Czarnecka, mam 31 lat i znaczny stopień niepełnosprawności w wyniku DPM - niedowład czterokończynowy.
Poruszam się na wózku, w większości czynności życiowych potrzebuję pomocy drugiej osoby. Mam głęboki stopień niedowidzenia. Pomimo wielu barier związanych z moją niepełnosprawnością staram się być aktywną i nie zapominać o innych. Jestem wolontariuszką Fundacji Dar Szpiku im. Anny Wierskiej w Poznaniu. Uczestniczę w biegach charytatywnych, prowadzę aukcje internetowe i uczestniczę w akcjach Fundacji na terenie Poznania.
Przekazując 1% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem CZARNECKA, 4912 pomagacie mi Państwo w tym, abym mogła dalej żyć aktywnie.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: