Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pyrzanowska, 3565

Kilka słów o beneficjencie

Anna Pyrzanowska
POTRZEBUJĘ TWOJEJ POMOCY
Mam na imię Ania i mam 36 lat. W 2014r. uległam poważnemu wypadkowi, w wyniku którego doznałam bardzo ciężkiego uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Przed wypadkiem byłam w pełni sprawną osobą.
Byłam radosna, interesowałam się modą i piekłam pyszne ciasta dla rodziny i znajomych. W chwili obecnej czterokończynowe porażenie uniemożliwia mi wykonywanie jakichkolwiek czynności życia codziennego. Będę wdzięczna za najmniejszą pomoc finansową, która pomoże mi odzyskać sprawność, pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i da nadzieję na lepsze życie.
Przekazując 1% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem Pyrzanowska, 3565 pomagacie mi Państwo w codziennym funkcjonowaniu.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: