Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Cichocki, 2835

Kilka słów o beneficjencie

Bruno Cichocki
PROSZĘ O KAŻDE MOŻLIWE WSPARCIE
Bruno (ur. 14. lipca 2013 roku) urodził się z wadą wrodzoną lewej kości piszczelowej zdiagnozowaną jako miofibromatosis infantile. Stwierdzona jednostka chorobowa ma charakter przewlekły.
W przypadku Bruna guzowata zmiana naruszyła strukturę dalszej części kości piszczelowej, powodując jej rozdęcie i skrócenie (o około 3,5 cm w stosunku do nogi zdrowej). Dwa lata temu w lutym 2018 roku Bruno rozpoczął leczenie operacyjne w niemieckiej Schoen Klinik. Bardzo istotną rolę pełni kontynuowanie kosztownego i – niestety – nierefundowanego leczenia. Nie możemy również przerywać rehabilitacji. Jest ona niezmiernie ważna, zarówno ze względu na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania operowanej kończyny, ale także ze względu na konieczność niedopuszczenia do dalszych wad postawy.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Cichocki, 2835 pomagacie mojemu Synowi w codziennym funkcjonowaniu. Mama - Ewa Cichocka

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: